Lintjesregen bij Harmonie Concordia Melick

Dit jaar mochten 2 Concordianen een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Ton Smeets en Herman Meijers zijn beide benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun brede maatschappelijke inzet. Beide hebben zich meer dan 20 jaar als bestuurslid ingezet voor Concordia, Ton ook geruime tijd als voorzitter en Herman als secretaris. Gedurende deze periode hebben ze organisatorisch de kar getrokken en vele zaken op poten gezet en georganiseerd. Daarnaast waren beide naast Concordia ook nog actief in een aantal andere organisaties. Hiervoor zijn wij als Concordia hen zeer erkentelijk.

Passend was dan ook de mars 'Full Time' die de Harmonie naast 'het Wilhemus' en 'de Felicitatiemars'ten gehore bracht. Verwijzend naar de 'Full Time' inzet en tijdsbesteding voor Concordia. Na deze serenade werd de gehele oranje stoet onder muzikale begeleiding naar het tennispark begeleid. Waar de koningsspelen voor geopend werden verklaard door 3 wethouders van Roerdalen.

Kijk hier voor enige foto's.

Afdrukken E-mailadres