Blokfluitles

De blokfluitlessen vormen de basis voor de muziekopleiding van beginnende muzikanten. Melick Musiceert biedt deze lessen in groepsverband aan, waarin met behulp van zang en blokfluitspel kennis gemaakt wordt met de grondbeginselen van de muziek. Spelenderwijs leren de kinderen basisvaardigheden met betrekking tot maat, ritme, gehoor en muzieknotatie. Na een periode van anderhalf jaar blokfluitles in combinatie met algemene muzikale vorming maken de leerlingen kennis met de mogelijke vervolginstrumenten en kunnen deze uitproberen: blaasinstrumenten en slagwerk.