De Harmonie

Harmonie Concordia is gevestigd in Melick, gemeente Roerdalen. Het grondgebied van de gemeente Roerdalen beslaat nagenoeg de gehele Roerstreek. Deze streek, gezegend met veel natuurschoon, dankt zijn naam aan de meanderende rivier de Roer die bij Vlodrop Nederland binnenkomt en vervolgens in Roermond in de Maas uitmondt. De gemeente Roerdalen bestaat uit de kernen Herkenbosch, Melick, Montfort, Posterholt, Sint Odiliënberg en Vlodrop. Melick ligt aan de oever van de Roer, net ten zuiden van de stad Roermond. Het dorp, inclusief de buurtschap Waterschei tussen Melick en Herkenbosch, heeft ruim 3.500 inwoners. Het hart van het dorp ligt rond de Markt, waar ook de kerk te vinden is.

Harmonie Concordia Melick ontstond in 1882 als fanfare. Het doel van de vereniging is om zoveel mogelijk mensen van muziek te laten genieten, zowel actief als passief. De vereniging bestaat uit harmonie, jeugdharmonie, en slagwerkgroep en is zeer betrokken bij de plaatselijke dorpsgemeenschap, ook door het opluisteren van allerlei activiteiten en plechtigheden. In de 20e eeuw groeide Concordia uit tot een muziekvereniging, die zowel kwantitatief als kwalitatief goed voor de dag komt. Na een succesvolle periode als fanfare werd Concordia in 1988 omgezet naar harmonieorkest.

Harmonie Concordia komt uit in de 1e afdeling harmonie. In zijn complete bezetting heeft het korps momenteel ongeveer 80 spelende leden tussen de 10 en 80 jaar. Daarnaast is er een jeugdharmonie van 30 deelnemers en een slagwerkgroep. In de zogenaamde Concordiafamilie zijn een groot aantal ondersteunende leden verzameld, ondernemers en particulieren. De Concordiafamilie zorgt niet alleen voor financiële ondersteuning van de vereniging maar ook voor verbreding en versteviging van het draagvlak van Concordia in de lokale en regionale samenleving.

Harmonie Concordia heeft een eigen verenigingsgebouw, ’t Aad Raodhoes. Vanaf 2007 is er een tweede accommodatie, de Aaj Bieb. Beide gebouwen worden in de eerste plaats gebruikt voor activiteiten van Concordia zelf: repetities, concerten en muzieklessen. Daarnaast worden de gebouwen beschikbaar gesteld voor activiteiten van andere verenigingen en instanties. Zo is er in De Aaj Bieb een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor ouderen gevestigd, worden er computerlessen gegeven, vinden er koorrepetities plaats etc.