Muzieklessen

Na de keuze voor een instrument krijgt de muziekopleiding een vervolg met lessen voor blaasinstrumenten of slagwerk, al naar gelang de keuze die is gemaakt. Harmonie Concordia beschikt over een eigen muziekopleiding. Er wordt individueel les gegeven door professionele docenten, soms in een klein groepje. De muziekinstrumenten worden kosteloos in bruikleen gesteld. Het cursusjaar loopt van januari tot december, waarin met uitzondering van de vakanties wekelijks lessen worden gegeven.

In de lessen wordt toegewerkt naar bepaalde niveaus, waarvoor niet alleen de praktijk van het spelen, maar ook de theorie die daarvoor nodig is onderwezen worden tijdens speciale theorielessen. Na een aantal jaren wordt voor het eerst geëxamineerd voor het muziekdiploma A, later gevolgd door B en voor de liefhebbers zijn er ook nog C- en D-examens. Alle examens bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte.

Naast de muzieklessen worden de nieuwe jeugdleden begeleid vanuit de eigen gelederen tijdens de repetities van de jeugdharmonie en de jeugdslagwerkgroep.

De muzieklessen worden gegeven in de verenigingslokalen van Harmonie Concordia, ‘t Aad Raodhoes en de Aaj Bieb.

Na ongeveer een jaar les op een muziekinstrument of slagwerk gaan de leerlingen in een samenspelgroepje spelen. Een docent werkt hier met deze leerlingen aan basale vaardigheden om tot samenspel te komen. De repetities van deze slagwerkgroep en het opstaporkest vinden altijd plaats op dezelfde dag als de repetitie van de jeugdharmonie en de jeugdslagwerkgroep.