Bestuur

Het algemeen bestuur van harmonie Concordia bestaat uit:

  • Jos Vervuurt | secretaris*
  • Frans Schmitz | penningmeester*
  • Ben Wolters | algemeen*
  • Hans Smits | beheer
  • Rob Mooren | beheer
  • Roger Engelen | juridisch adviseur
  • Miriam Partouns-Geene | muziek
  • Tom Janssen | algemeen
  • René Koppes | algemeen
De personen waarbij een * is geplaatst, vormen samen het dagelijks bestuur.
 

Binnen harmonie Concordia functioneren diverse werkgroepen, met elk hun specifieke aandachtsgebied. In elke werkgroep zijn, naast een lid van het dagelijks bestuur, een of meerdere bestuursleden actief. Verder maken ook andere leden en vrijwilligers deel uit van de werkgroepen. 

Concordia is een echte vrijwilligersorganisatie waarbij de zelfwerkzaamheid van de leden bijzonder opvalt. Ieder lid van Concordia draagt op zijn manier een steentje bij aan de exploitatie van ’t Aad Raodhoes en De Aaj Bieb, de organisatie van evenementen of het mogelijk maken van musiceren op hoog niveau. Velen bouwen zo mee aan een kleurrijk en krachtig Concordia.