Muziekhuis 't Aad Raodhoes & Aaj Bieb

 

’T AAD RAODHOES

Op het einde van de jaren zeventig kwam de toenmalige Fanfare Concordia steeds meer in de problemen met betrekking tot haar huisvesting: de fanfare had haar repetitielokaal in café “De Sport”, de drumband in café “Mon Ami” en de jeugdharmonie in het gemeenschapshuis. Het gevolg was, dat deze groepen steeds verder uit elkaar groeiden. Daarnaast was het muziekarchief, de reserve-instrumenten en het slagwerk, verspreid door het gehele dorp, opgeslagen bij leden thuis. Om deze problemen het hoofd te bieden, besloot Concordia in november 1983 na te gaan of het voormalige gemeentehuis in Melick, dat toen al drie jaren leeg stond, een geschikt home voor Concordia zou kunnen worden. Na enkele jaren onderzoek en discussie was het zover: ’t Aad Raodhoes werd op 30 april 1986 in erfpacht verworven en weldra werd in eigen beheer begonnen met de verbouw en restauratie van het bouwvallige oude gemeentehuis. Op 30 april 1987 werd het ’t Aad Raodhoes geopend. Het pand werd op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst en de harmonie kocht het gebouw van de gemeente. Maar er ontstond een nieuw probleem: ’t Aad Raodhoes werd te klein. Een steeds toenemend ledental bij Concordia maakte uitbreiding met een grote zaal noodzakelijk. Op 30 april 1994 werd de nieuwe muziekzaal officieel geopend. Een prachtige zaal met een uitgekiende akoestiek maakte ons muziekhuis compleet. Al vanaf het begin heeft voorop gestaan het ’t Aad Raodhoes te exploiteren als cultureel centrum. Harmonie Concordia wil zo een breed aanbod van culturele activiteiten in haar muziekhuis realiseren en draagt op deze manier een steentje bij aan het leefklimaat in Melick en omgeving. Tegenwoordig vormt ’t Aad Raodhoes de spil van de activiteiten van Concordia en wordt steeds meer de kern van muziekactiviteiten in Midden-Limburg. Niet alleen van Concordia, maar ook van bevriende muziekverenigingen. Tevens staat het verenigingsgebouw ’t Aad Raodhoes open voor exposities van amateurkunstenaars.

DE AAJ BIEB

Door een toename van activiteiten werden mogelijkheden tot uitbreiding van ’t Aad Raodhoes gezocht. De noodzakelijke uitbreiding werd in december 2005 gevonden door de aankoop van het naastgelegen, voormalige, bibliotheekgebouw. Naast het realiseren van een aantal eigen wensen -het creëren van een invalidentoilet, een brandveilige muziekbibliotheek en uitbreiding van het aantal leslokalen voor muziekonderwijs aan de Melickse jeugd- geeft dit “tweede huis” Concordia de gelegenheid haar maatschappelijke betrokkenheid binnen de dorpsgemeenschap uit te breiden. In de ruimten die niet door onze vereniging worden gebruikt, wordt ouderen een ontmoetingsplek geboden waar men elkaar, onder genot van kopje koffie of drankje, kan ontmoeten en in contact komen met instanties die zich speciaal op deze doelgroep richten. In samenwerking met Seniorenraad Roerdalen, Stichting Mederiacum en Ouderenvereniging Melick biedt Harmonie Concordia op deze manier de mogelijkheid actief inhoud te geven aan het ouderenbeleid in Roerdalen en Melick in het bijzonder. De combinatie van een ontmoetingsruimte met leestafel en een balie voor informatie voor een reeks van culturele en maatschappelijke diensten, een internethoek en diverse afzonderlijke leslokalen is nieuw voor Melick. Deze combinatie maakt dat in het centrum jeugd, senioren, buurtbewoners en verenigingen welkom zijn. Na een verbouwing (in eigen beheer) werd de Aaj Bieb op 30 april 2007 officieel in gebruik genomen.

't Aad Raodhoes
Dorpstraat 43
6074 GA Melick
T 0475 53 3955