Algemene Ledenvergadering

Gepubliceerd op 27 maart 2024 om 10:10

Op vrijdag 23 maart 2024 vond bij Harmonie Concordia de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Er werd teruggekeken naar 2023, zowel inhoudelijk als financieel. En er werd vooruitgekeken naar 2024 en 2025. De vergadering nam belangrijke besluiten, o.a. om te investeren in duurzaamheid van de gebouwen door middel van een nieuw dak en zonnepanelen. René Wolters werd bedankt voor bijna 8 jaar bestuurslidmaatschap. Frans Schmitz werd vanwege zijn vele verdiensten benoemd tot erelid van de vereniging. Tom Janssen en René Koppes zijn benoemd tot nieuwe bestuursleden van de harmonie. Jos Vervuurt is door de vergadering herbenoemd als bestuurslid en kreeg een nieuwe termijn van 4 jaar.