Het DamescomitéDamescomité: Vrouwen met pit!


Het grote en zeer actieve damescomité is van onschatbare waarde voor Harmonie Concordia Melick. Naast het wekelijkse onderhoud van ’t Aad Raodhoes spannen de dames zich ook in om geld in te zamelen. Ze doen dit met acties zoals bijvoorbeeld het jaarlijks bakken en verkopen van duizenden wafels. Bij verschillende gelegenheden worden schenkingen aan de harmonie gedaan, vaak in de vorm van instrumenten. Door ook ontspannende activiteiten te organiseren wordt het een hechte “achterban” waar vriendschappelijke banden worden gesmeed en onderhouden.

Afdrukken E-mailadres